Woord van de voorzitter!

Geschreven op 30 december 2021

Beste leden,

Wat hebben we wederom een bijzonder jaar achter de rug. Een jaar van ups en downs, met coronamaatregelen maar gelukkig ook met de toernooien en competities die doorgingen.
De maatregelen door corona bezorgden ons veel zorgen maar de tennisevenementen zorgden voor veel tennisplezier en gezelligheid op de vereniging.

Jammer genoeg hebben we nu weer te maken met een lockdown. Als bestuur betekende dat weer extra vergaderen met de Bruijnerie en de Tennisschool Hoogland-Wiers. Weer nadenken over welke protocollen we op moeten zetten en hoe we ervoor zorgen dat er zoveel mogelijk getennist kan worden.

Terugkijkend op vorig jaar denk ik dat we trots kunnen zijn op wat we als vereniging dit jaar hebben georganiseerd en meegemaakt. Mannenavond, damesdubbelmiddag, clubkampioenschappen, teamtennistoernooi, 50+ Bruijnerie toernooi, WFA, introduceetoernooi en het slotstuk, lady’s night met thema ABBA. Ieder evenement was weer een feest dankzij de deelnemers, de Bruijnerie, de recreatie- en de wedstrijdcommissieleden. Wat ben ik ook trots op hoe het secretariaat, de jeugdcommissie en de Tennisschool Hoogland-Wiers het samen voor elkaar hebben gekregen om alles voor de jeugd door te laten gaan dit jaar.

Ondanks de Coronamaatregelen zat het bestuur ook niet stil. In de eerste plaats Huijg Sport als nieuwe sponsor. Daarnaast organiseerden wij zowaar een ALV in de sporthal waarin wij afscheid hebben genomen van Aad van der Veldt als bestuurslid en Jan van der Veldt als adviseur van het bestuur. Gelukkig blijven Aad en Jan nog actief voor de stichting.
Op deze avond hebben wij ook aandacht besteed aan het afscheid van Jan en Rina op het secretariaat. De laatste dag van het jaar is ook de laatste dag voor Jan en Rina op het secretariaat want dan stoppen zij er echt mee.

Ten slotte werkten wij als bestuur hard aan de verbetering van: de structuur van het bestuur en de commissies, de samenwerking met de Tennisschool, het jeugdbeleid en last but not least de communicatie met de leden via social media. Dit laatste werd aangejaagd door onze aanwinst als bestuurslid PR & Communicatie: Renée Faber.

Al dit harde werk viel onder de aandacht bij de KNLTB. Met als resultaat dat wij een plek kregen in het tennistijdschrift Centrecourt! In het artikel  werd beschreven hoe wij als vereniging, samen met onze partners, ons best doen om de grootste en gezelligste tennisvereniging van Haarlem te blijven! Het artikel is te lezen vanaf pagina 54 via deze link.

Tot slot is nog één event onbesproken. Eind oktober kregen wij als bestuur ineens een bericht. Hans en Maaike de Bruijn stoppen als pachter. Het kwam als donderslag bij heldere hemel. Ze vonden het na al die jaren mooi geweest. We hadden er begrip voor, maar vonden het natuurlijk ook erg jammer. De maanden daarna volgden vele gesprekken. Met elkaar en met potentiele opvolgers. Maar…. Dames en heren. Ik ben blij om te melden: De Bruijnerie gaat door! Maar wel in een iets andere vorm. Er wordt een bedrijfsleider aangesteld.

Rest mij nog jullie allemaal een gezellige jaarwisseling te wensen.
Graag proost ik snel in het nieuwe jaar met jullie op een mooi, gezond en sportief 2022!

Met sportieve groet,
Eric Jonk, voorzitter