Downloads

Notulen algemene ledenvergadering 10 mei 2022

Agenda algemene ledenvergadering 10 mei 2022

Balans per 311220 en 311221

Exploitatie 2021 en Begroting 2022

Decharge boekjaar 2021

Jaarverslag penningmeester 2021

Jaarverslag secretariaat 2021

Jaarverslag wedstrijdcommissie 2021

Jaarverslag recreatiecommissie 2021

Jaarverslag jeugdcommissie 2021

Statuten 2022

Huishoudelijk reglement

Beleidsplan 2018-2023

Privacy policy TV Kontakt