MENU

12-05-2019 Views: 310 Bestuur

Orionzone

Beste leden van TV Kontakt en De Blinkert,

Zoals jullie misschien weten is de gemeente Haarlem van plan om op verschillende locaties in Haarlem woningen te gaan bouwen. Een van de plekken waar dit moet gaan gebeuren is de zogenaamde Orionzone. Dit betreft de Orionweg en de Planetenlaan, waar ook ons sportpark ligt.

Door de gemeente is een aantal voorlichtingen georganiseerd, waarbij twee ideeën zijn gepresenteerd over hoe deze plannen er uit zouden kunnen zien. Uiteraard hebben wij deze voorlichtingsavonden ook bezocht om ons op de hoogte te laten brengen en natuurlijk ook om een reactie te geven. In totaal zijn er 698 reacties gegeven die door de gemeente, indien mogelijk en wenselijk, zijn verwerkt.

Ook is er een gesprek geweest tussen vertegenwoordigers van de Stichting Ruud van der Geest, De Blinkert en TV Kontakt met de stedenbouwkundige vertegenwoordigers van de gemeente Haarlem, waarin de verenigingen hun standpunten naar de gemeente kenbaar hebben gemaakt.

Dit alles heeft ertoe geleid dat de gemeente nu een concept ontwikkelvisie heeft gemaakt, die op dinsdag 7 mei is gepresenteerd. In principe ligt deze concept ontwikkelvisie voor 90% vast. Uiteraard hebben wij deze presentatie bijgewoond en wij kunnen u vertellen dat voor wat betreft ons sportpark er weinig tot niets zal veranderen. Wij blijven op onze huidige locatie. Met betrekking tot parkeren en toegang zou er mogelijk iets kunnen veranderen maar dat is nog niet duidelijk.

Het college van B en W besluit begin juni of de ontwikkelvisie gereed is om ter inzage te worden gelegd. Op 20 juni bespreekt de raadscommissie Ontwikkeling de concept visie. Na de zomer gaat dan een periode van 6 weken van start, waarin ook wij een formele reactie kunnen geven op de concept ontwikkelvisie.

Samengevat: wij blijven op ons sportpark. De ontwikkelingen zullen door ons nauwgezet worden gevolgd en u kunt ervan verzekerd zijn dat wij, indien nodig, zeker zullen reageren als de ontwikkelvisie ter inzage wordt afgegeven.

Met vriendelijke groet,
Jan Cop, voorzitter tennisvereniging Kontakt,
André Floris, voorzitter handbalvereniging De Blinkert,
Aad van der Veldt, voorzitter Stichting Ruud van der Geest.

Comments are closed.