MENU

06-01-2018 Views: 247 Bestuur

Ledentevredenheidsonderzoek!

Beste leden,

Enige tijd geleden is er een digitale enquête gehouden ten behoeve van het ledentevredenheidsonderzoek op TV Kontakt. In de afgelopen bestuursvergadering zijn de uitkomsten van de enquête besproken. Wij zijn als bestuur van TV Kontakt zeer tevreden over jullie deelname, maar ook over de uitkomst van het onderzoek en de daaruit voortgekomen actiepunten.

De enquête is 125 keer ingevuld, dat is een kleine 10% van het totale ledenaantal. Dat is een hoge ‘’response rate’’ voor het invullen van een enquête, gemiddeld genomen ligt dit op zo’n 3 a 4%.  Wij willen alle respondenten bedanken voor de betrokkenheid.

Het algemene tevredenheidscijfer komt uit op een 8,7. Iets waar wij als vereniging erg tevreden over mogen zijn.

De meest besproken punten met de daaropvolgende acties vanuit het bestuur op een rijtje:

  • Meer mogelijkheid tot tossen, maar ook tot vrijspelen. Wanneer er wordt getosst kan er minder worden vrijgespeeld. Het tossen is echter wel belangrijk om (nieuwe) leden te laten integreren op de vereniging. De wens om meer vrij te spelen respecteren wij natuurlijk ook. Als bestuur staan wij dan ook achter het genomen besluit van de afgelopen Algemene Leden Vergadering: namelijk dat er op dinsdagavond en vrijdagavond kan worden getosst op het daarvoor bestemde aantal banen. Dit verlegt de druk op de overige avonden en maximaliseert op die manier beide mogelijkheden. Het bestuur evalueert de beslissing nader. Het zomerbaanschema zal nog vóór 1 april op de site staan.
  • Digitaal afhangbord / regels omtrent afhangen. Het was even wachten op een nieuwe versie van het digitale afhangbord vanuit de KNLTB, aangezien de eerdere versies niet meer leverbaar waren. Inmiddels is het nieuwste digitale afhangbord besteld en zal deze begin 2018 getest gaan worden. Als dat goed verloopt, zal het in gebruik worden genomen. Het systeem plant dan automatisch met het reglement omtrent het afhangen.
  • Activiteitenaanbod; veelzijdig en voor ieder wat wils. Het huidige aanbod zal in de komende jaren dan ook grotendeels ongewijzigd blijven.
  • Kunstgras: meer dan 85% van de respondenten is tevreden over de huidige baansoort, wel worden de banen soms als glad ervaren door het vele zand. Nu wordt er al minder zand gestrooid dan vereist. Wij zullen ons laten informeren door de leverancier van de banen welke wij ook zullen vragen de banen te beoordelen.
  • Kleedkamer faciliteiten: die worden gedeeld met de handbalvereniging. Over het algemeen worden deze als prima beschouwd, wel met de kanttekening dat de douches (douchestraal) beter konden. Inmiddels zijn alle douchekoppen ontkalkt en doorgeprikt.
  • Kwaliteit van de tennislessen door onze tennisschool Hoogland-Wiers wordt als hoog ervaren. Zij krijgen een 8,1 als algemene waardering.
  • Digitale nieuwsbrief. 83 procent wil (belangrijke) informatie over de vereniging ontvangen per nieuwsbrief (deze wordt per e-mail verstuurd). Dit gebeurt niet automatisch omdat niet iedereen dit wenst, maar ook om het simpele feit dat de vereniging niet alle (recente) e-mailadressen heeft. Wil jij altijd op de hoogte zijn van de belangrijkste informatie? Meld je dan snel aan voor de (digitale) nieuwsbrief op de website!
  •  Vrijwilligers. In het onderzoek is een uitvraag geweest wie er iets voor de club zou willen doen. 51 respondenten hebben aangegeven in ieder geval iets incidenteel te willen ondernemen. Helaas hebben wij maar van 25 van hen ook de e-mailadressen ontvangen. Wil je graag iets betekenen voor de vereniging, twijfel dan niet en stuur een e-mail, inclusief je volledige naam en de mogelijke activiteiten, naar cr@tvkontakt.nl of spreek een van de bestuursleden aan.

Extra aandacht: nieuwe jeugdvoorzitter gezocht! Ben of ken jij onze nieuwe voorzitter van de jeugdcommissie? Neem dan snel contact op met Bart van Schendel of bovengenoemd e-mailadres!

Na 4,5 jaar vol enthousiasme, plezier en energie zal Bart van Schendel, per 1 april 2018, stoppen als voorzitter van de Jeugdcommissie. De vereniging is daarom op zoek naar een man of vrouw die leiding wil geven aan de huidige Jeugdcommissie. De Jeugdcommissie bestaat uit een groep jonge senioren die met veel enthousiasme hun steentje bijdragen aan alle activiteiten binnen onze vereniging. De jeugdcommissie bestaat naast Bart van Schendel uit: Milanne Teunissen, Edo Ridder, Killian Schipper, Tim Wiers, Rick Hoogland en Eric Jonk.

We zoeken een teamplayer die de jeugd, de vereniging en het tennisspel een warm hart toedraagt. Het zou fantastisch zijn als diegene per 1 april 2018 of eerder beschikbaar is om het stokje van Bart over te nemen. De beloning die je ervoor krijgt is onwijs veel dankbare en enthousiaste kinderen, plus de voldoening die je daar zelf uithaalt. Naast jeugdvoorzitter maak je ook onderdeel uit van het bestuur van de vereniging.

Kortom: heb jij een grote passie voor tennis en het organiseren van evenementen, ben je een aanpakker en heb je het in je om leiding te geven, dan is dit je kans! Ben je geïnteresseerd of wil je meer informatie? Neem dan contact op met de huidige voorzitter van de Jeugdcommissie, Bart van Schendel. Dat kan via het nummer 06 – 57 93 49 44 of per e-mail via bartvanschendel@hotmail.com.

Nogmaals hartelijk dank voor de tijd die is genomen om deel te nemen aan dit ledentevredenheidsonderzoek. Wij gaan als vereniging vol goede moed starten aan 2018!

Met vriendelijke groet,

Het bestuur van TV Kontakt.

 

Comments are closed.