MENU

18-05-2018 Views: 191 Bestuur

Bestuurssamenstelling

Beste leden,

Zoals u wellicht weet, waren er in het bestuur een aantal vacatures. Gelukkig hebben wij Carla Jonk en Peter Hoenderdos  bereid gevonden om de opengevallen plaatsen in te vullen. Binnen het bestuur hebben wij de taken (her)verdeeld en komen wij met de volgende bestuurssamenstelling:

Voorzitter                                             Jan Cop
Secretaris ad interim                          Carla Jonk
Penningmeester ad interim               Peter Hoenderdos
Voorzitter commissie recreatie          Rosalien de Graaf
Voorzitter commissie wedstrijd         Huub Nieuwenhoven
Voorzitter commissie jeugd               Aad van der Veldt
Bestuurslid communicatie                 Bas van der Velden

Verder kunnen wij u melden dat Ton van der Peet zich ad interim beschikbaar heeft gesteld als lid van de commissie jeugd.

Namens het bestuur van TV Kontakt

Jan Cop

Comments are closed.