MENU

Algemeen

Downloads

Agenda en vergaderstukken Algemene Ledenvergadering
Dinsdag 16 april 2019, aanvang 20.00 uur.

Agenda ALV 16 april 2019

Notulen ALV 17 april 2018

Jaarverslag secretariaat

Jaarverslag penningmeester

Balans/staat van baten en lasten

Begroting 2019

Jaarverslag commissie wedstrijd

Jaarverslag commissie recreatie

Jaarverslag commissie jeugd

Beleidsplan 2018-2023

Aanvraag lidmaatschap senioren

Aanvraag lidmaatschap jeugd

Privacy policy TV Kontakt