MENU

Algemeen

Downloads

Algemene ledenvergadering 17 april 2018

Agenda ALV

Notulen Algemene Ledenvergadering 11 april 2017

Jaarverslag secretariaat 2017

Verslag van de penningmeester over het boekjaar 2017

TV kontakt balans 2017

TV kontakt baten en lasten 2017

Jaarverslag CW 2017

Jaarverslag CR 2017

Jaarverslag CJ 2017

Beleidsplan 2018-2023

 

Lidmaatschap & lessen

Aanvraagformulier lidmaatschap senioren

Aanvraagformulier lidmaatschap jeugd